Skip to main content

Chúng tôi có các chương trình vì
một tương lai khỏe mạnh.

Hãy xem chúng tôi giúp Medi-Cal trở nên dễ dàng như thế nào. Chúng tôi giúp các cá nhân và gia đình tại Quận Santa Clara có được dịch vụ chăm sóc sức khỏe, gồm cả bảo hiểm y tế giá phải chăng thông qua chương trình Medicaid của California, được gọi là Medi-Cal.

Quý vị có biết rằng quý vị có thể thay đổi Chương Trình Medi-Cal của quý vị bất kỳ lúc nào không?

Hãy gọi đến số điện thoại miễn phí của Health Care Options theo số 1-800-430-4263 (Tiếng Anh)/ 1-800-430-8008 (Tiếng Việt) để thực hiện thay đổi.

Bảo hiểm mới của quý vị sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

Medi-Cal là gì?

Medi-Cal là chương trình Medicaid của California dành cho những người có thu nhập hoặc nguồn hỗ trợ hạn chế. Chương trình này cung cấp các lựa chọn bảo hiểm y tế cho người lớn, trẻ em, gia đình, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người khuyết tật có thu nhập thấp. Điều kiện hội đủ tham gia Medi-Cal chủ yếu dựa trên thu nhập của quý vị, và trong một số trường hợp, dựa vào tài sản của quý vị.

Sử dụng công cụ Shop and Compare (Tìm kiếm và mua sắm) trên trang web Covered California Medi-Cal để biết liệu quý vị hoặc gia đình mình có hội đủ điều kiện tham gia Medi-Cal hay không.

Xem các quyền lợi và dịch vụ Medi-Cal của chúng tôi:

Với chương trình Medi-Cal của Santa Clara Family Health Plan (SCFHP), quý vị sẽ nhận được:

 • Khám sức khỏe hàng năm
 • Dịch vụ sức khỏe hành vi (đối với sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện)
 • Thăm khám bác sĩ – hơn 700 bác sĩ chăm sóc chính và hơn 3,500 bác sĩ chuyên khoa
 • Chăm sóc nha khoa – thông qua Denti-Cal
 • Các dịch vụ cấp cứu
 • Khám mắt
 • Lập kế hoạch gia đình
 • Giáo dục về sức khỏe
 • Nằm viện – chúng tôi ký kết hợp đồng với tất cả các bệnh viện tại Quận Santa Clara!
 • Các dịch vụ xét nghiệm và chụp X-quang
 • Các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn
 • Dịch vụ sản/phụ khoa và chăm sóc thai kỳ
 • Thuốc kê toa thông qua Medi-Cal Rx
 • Chăm sóc phòng ngừa và chủng ngừa
 • Đưa đón đến các cuộc hẹn thăm khám y tế
 • Tư cách thành viên của trung tâm thể dục YMCA of Silicon Valley

Một Chương Trình Sức Khỏe Mà Quý Vị Có Thể Nhìn Thấy, Nghe Thấy và Chạm Vào.

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị trong từng bước trên con đường hướng tới cuộc sống khỏe mạnh hơn. Với vai trò là người hàng xóm của quý vị tại Quận Santa Clara, chúng tôi kết nối quý vị với các nguồn lực và nhà cung cấp dịch vụ tại địa phương mà quý vị cần. Quý vị có thể dễ dàng duy trì sức khỏe khi có Santa Clara Family Health Plan.

Từ chương trình Healthy Moms, Healthy Babies đến Đường Dây Y Tá Tư Vấn và các sự kiện mà chúng tôi tài trợ tại Trung Tâm Hỗ Trợ Cộng Đồng Blanca Alvarado, chúng tôi đặt các hội viên của mình lên hàng đầu và tin rằng chúng ta sẽ trở nên tin rằng chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi đồng hành với nhau. Tại Santa Clara Family Health Plan, chúng tôi là một chương trình sức khỏe dành cho cộng đồng - một chương trình mà quý vị có thể nhìn thấy, nghe thấy và chạm vào.

Medi-Cal giúp mọi việc trở nên thật dễ dàng cho quý vị – 3 bước đơn giản.

Mục tiêu của chúng tôi là giúp Medi-Cal trở nên dễ dàng cho quý vị. Sau đây là ba bước đơn giản để bắt đầu.

 1. Nộp đơn đăng ký quyền lợi một cách dễ dàng

  Quý vị có các lựa chọn để nộp đơn đăng ký Medi-Cal:

  Truy cập Các Câu Hỏi Thường Gặp về Medi-Cal của chúng tôi để biết thông tin về Medi-Cal và các yêu cầu về điều kiện hội đủ.

 2. Chú ý đến thư từ để biết thêm thông tin

  Sau khi đơn đăng ký của quý vị được xử lý, quý vị chỉ cần chờ một lá thư thông báo cho quý vị biết quý vị có đủ tiêu chuẩn tham gia Medi-Cal hay không. Nếu đủ tiêu chuẩn, quý vị sẽ nhận được thẻ nhận dạng quyền lợi Medi-Cal. Quý vị cũng sẽ nhận được Biểu Mẫu Lựa Chọn Medi-Cal để chọn chương trình sức khỏe của quý vị.

 3. Chọn Santa Clara Family Health Plan

  Khi ghi danh, hãy chọn chúng tôi làm chương trình sức khỏe của quý vị trong Biểu Mẫu Lựa Chọn Medi-Cal của quý vị. Khi chúng tôi xác nhận thông tin ghi danh của quý vị, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị tập thông tin chào mừng.

  Nếu quý vị không tự chọn một chương trình sức khỏe, thì quý vị sẽ được chỉ định một chương trình.

Quý vị có đủ tiêu chuẩn cho cả Medicare và Medicaid không?

MỚI: Chương Trình SCFHP DualConnect (HMO D-SNP)
Chúng tôi cung cấp Dual Eligible Special Needs Plan (D-SNP) cho các cá nhân đủ tiêu chuẩn cho cả Medicare và Medicaid. Đọc thêm về SCFHP DualConnect và tìm hiểu xem liệu quý vị có đủ tiêu chuẩn hay không.

Luôn Có Bảo Hiểm
Quý vị cần chia sẻ địa chỉ gửi thư, số điện thoại và địa chỉ email chính xác của mình với quận để nhận được thông tin cập nhật về bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal của quý vị. Thông tin liên hệ được cập nhật của quý vị là cách để quận gửi cho quý vị Gói Thông Tin Tái Quyết Định hoặc Gia Hạn Medi-Cal của quý vị. Nếu quý vị nhận được Gói Thông Tin Tái Quyết Định hoặc Gia Hạn Medi-Cal, hãy chắc chắn là quý vị hoàn thành thông tin trong đó và gửi lại để luôn được bảo hiểm.

Quý vị cần trợ giúp?

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần thêm trợ giúp, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay! Đội ngũ Dịch Vụ Khách Hàng tại địa phương của chúng tôi sẵn sàng trợ giúp trả lời thắc mắc của quý vị và cung cấp thông tin mà quý vị cần.

1-800-260-2055
TTY: 711