Skip to main content

Cuộc sống dễ dàng hơn
với chương trình Medi-Cal

Tại Chương trình Santa Clara Family Health Plan (SCFHP), chúng tôi giúp những người sống tại Quận Santa Clara tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các dịch vụ đó bao gồm bao trả bảo hiểm sức khỏe giá phải chăng thông qua Medi-Cal.

Quý vị có biết rằng mình có thể thay đổi chương trình Medi-Cal của mình bất kỳ lúc nào không?

Gọi đến đường dây miễn phí Health Care Options theo số 1-800-430-4263 để thực hiện thay đổi.

Chương trình bảo hiểm mới của quý vị sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

Medi-Cal là gì?

Medi-Cal là chương trình Medicaid của tiểu bang California dành cho những cá nhân có thu nhập hoặc nguồn lực hạn chế. Chương trình này đưa ra các lựa chọn bảo hiểm sức khỏe cho những người độc thân, trẻ em, gia đình, người già và người khuyết tật có thu nhập thấp. Điều kiện hội đủ tham gia Medi-Cal chủ yếu dựa trên thu nhập của quý vị, và trong một số trường hợp, dựa vào tài sản của quý vị.

Sử dụng công cụ Shop and Compare (Mua Sắm và So Sánh) trên trang web Covered Medi-Cal California để biết liệu quý vị hoặc gia đình mình có hội đủ điều kiện đăng ký Medi-Cal hay không.

Tại sao nên chọn Santa Clara Family Health Plan cho Medi-Cal?

Dễ dàng duy trì sức khỏe khi chọn Santa Clara Family Health Plan. Chúng tôi cung cấp các phúc lợi về y tế, sức khỏe hành vi và nhãn khoa, cũng như dịch vụ chăm sóc dài hạn và các dịch vụ hỗ trợ khác. Chương trình Medi-Cal của chúng tôi đặt các nhu cầu sức khỏe của quý vị lên hàng đầu trên mọi phương diện, vì vậy quý vị có thể yên tâm khi biết chúng tôi bao quát các vấn đề cho quý vị. Là cộng đồng trong cùng khu dân cư, chúng tôi luôn túc trực để sát cánh cùng quý vị và giúp quý vị và gia đình có được sức khỏe tốt hơn.

Nhấp vào đây để xem các phúc lợi và dịch vụ của Medi-Cal

Với chương trình Medi-Cal của Santa Clara Family Health Plan, quý vị sẽ:

 • Được chăm sóc khi quý vị cần – xếp hạng thứ ba trong tiểu bang về khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc kịp thời trong số 19 chương trình sức khỏe Medi-Cal*
 • Thăm khám bác sĩ – hơn 700 bác sĩ chăm sóc ban đầu và hơn 3,500 bác sĩ chuyên khoa
 • Chăm sóc nha khoa – thông qua Denti-Cal
 • Khám mắt
 • Chăm sóc phòng ngừa và chủng ngừa
 • Đưa đón đến các cuộc hẹn thăm khám y tế
 • Các dịch vụ cấp cứu
 • Nằm viện – SCFHP ký kết hợp đồng với tất cả bệnh viện tại Quận Santa Clara!
 • Thuốc theo toa
 • Các dịch vụ xét nghiệm và chụp X-quang
 • Giáo dục về sức khỏe
 • Kế hoạch hóa gia đình
 • Dịch vụ sản/phụ khoa và chăm sóc thai kỳ
 • Dịch vụ sức khỏe hành vi (đối với sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện)
 • Các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn

*Báo Cáo Tiếp Cận Kịp Thời, Năm Khảo Sát 2019, do Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Quản Lý (Department of Managed Health Care, DMHC) soạn lập và xuất bản tháng 12 năm 2020.

Ba Bước Đơn Giản để Ghi Danh Tham Gia Chương Trình Medi-Cal của Santa Clara Family Health Plan

Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn nhận các phúc lợi Medi-Cal, quý vị có thể ghi danh bất kỳ lúc nào. Làm theo các bước dưới đây để đăng ký Medi-Cal và ghi danh tham gia Santa Clara Family Health Plan:

 1. Đăng ký các phúc lợi Medi-Cal

  Có nhiều cách để đăng ký Medi-Cal:

  Truy cập Các Câu Hỏi Thường Gặp về Medi-Cal của chúng tôi để biết thông tin về Medi-Cal và các yêu cầu về điều kiện hội đủ.

 2. Theo dõi thêm thông tin qua thư

  Sau khi đơn đăng ký của quý vị được xử lý, quý vị sẽ nhận được thư cho biết quý vị có đủ tiêu chuẩn nhận Medi-Cal hay không. Nếu đủ tiêu chuẩn, quý vị sẽ nhận được thẻ nhận dạng phúc lợi Medi-Cal và Đơn Chọn Ghi Danh để chọn chương trình sức khỏe cho quý vị.

 3. Chọn Santa Clara Family Health Plan

  Khi ghi danh, hãy chắc chắn quý vị chọn Santa Clara Family Health Plan làm chương trình sức khỏe của mình trong Đơn Chọn Medi-Cal của quý vị. Khi chúng tôi xác nhận thông tin ghi danh của quý vị, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị tập thông tin chào mừng.

Quý vị cần trợ giúp?

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần thêm trợ giúp, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay! Dịch Vụ Khách Hàng tại địa phương của chúng tôi sẵn sàng trợ giúp trả lời thắc mắc của quý vị và cung cấp thông tin mà quý vị cần.

1-800-260-2055
TTY: 711