Skip to main content
1-800-260-2055

Hãy để SCFHP DualConnect giúp bạn thực hiện mọi việc một cách dễ dàng.

Việc chăm sóc sức khỏe có thể gây bối rối khi bạn phải xoay xở làm việc với nhiều cơ quan chính phủ và các loại giấy tờ tùy thân – với hàng loạt những con số và quy định khác nhau. Santa Clara Family Health Plan (SCFHP) DualConnect là một Chương trình Medi-Cal của Medicare được thiết kế để giúp đỡ bạn.

Thời Gian Tuyển Chọn Hàng Năm cho những người có Medicare kết thúc vào ngày 7 tháng 12 năm 2022.

Quý vị vẫn có thể tham gia nếu quý vị vừa mới hội đủ điều kiện nhận Medicare hoặc có một sự kiện đủ điều kiện. Tìm hiểu thêm về Những Tùy Chọn Ghi Danh Tham Gia Ngoài Thời Gian Tuyển Chọn Hàng Năm – xem thông tin trên trang này.

Quý vị cũng có thể gọi cho SCFHP để đặt câu hỏi hoặc xác nhận điều kiện hội đủ theo số 1-888-202-3353 (TTY: 711), Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

SCFHP DualConnect là gì?

SCFHP hiện cung cấp DualConnect, một Chương trình Nhu cầu Đặc biệt Đủ điều kiện Kép (HMO D-SNP), dành cho những cá nhân được hưởng cả Medicare và Medi-Cal. SCFHP DualConnect điều phối tất cả các quyền lợi Medicare và Medi-Cal của bạn – và thậm chí cả quyền lợi thuốc Medicare Phần D – nên bạn không phải tự xoay sở. Với SCFHP DualConnect, bạn sẽ nhận được chăm sóc sức khỏe phù hợp với bản thân. Đơn giản. Dễ dàng. Cá nhân.

Nếu bạn không quen với thuật ngữ D-SNP (còn thường được gọi là DSNP hoặc DSNP), đây là một chương trình Medicare Advantage cho nhu cầu đặc biệt dành cho những người “đủ điều kiện kép” – nghĩa là họ đủ điều kiện với cả Medicare và Medi-Cal. Nói một cách dễ hiểu hơn: D-SNP là phương thức đơn giản để quản lý tất cả các chương trình chăm sóc sức khỏe của bạn dưới một hệ thống duy nhất – và chúng tôi có thể thiết lập mọi thứ cho bạn. Khi bạn đang tìm kiếm một chương trình Medicare phù hợp với bản thân, chỉ cần tìm đến SCFHP DualConnect.

Một Chương trình. Rất nhiều Lợi thế.

Dành cho mọi các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bạn.

Sample ID cardVới SCFHP DualConnect, chỉ phải theo dõi một chương trình, và chúng tôi sẽ điều phối dịch vụ chăm sóc giữa văn phòng bác sĩ, bệnh viện hoặc nhà thuốc của bạn.

Một đội ngũ chăm sóc và điều phối viên chăm sóc cá nhân dành riêng cho bạn.

Chúng tôi khiến cho việc chăm sóc sức khỏe trở nên dễ dàng và thoải mái. Điều phối viên chăm sóc cá nhân SCFHP của bạn sẽ làm việc chặt chẽ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính và các thành viên khác trong đội ngũ chăm sóc của bạn. Cùng với bạn, họ xây dựng Chương trình Chăm sóc Cá nhân hóa cho bạn để giúp bạn đạt được các mục tiêu chăm sóc sức khỏe của mình. Điều phối viên của bạn có thể giúp bạn:

 • Hiểu được những vấn đề về chăm sóc sức khỏe cụ thể của bạn
 • Điều phối việc chăm sóc và các dịch vụ giữa các hệ thống cung cấp dịch vụ về thể chất, hành vi, nha khoa, và xã hội
 • Lên lịch khám sàng lọc phòng ngừa và các xét nghiệm khác
 • Hướng dẫn bạn sử dụng các dịch vụ hữu ích khác trong phạm vi SCFHP và trong cộng đồng

Quyền lợi và Đồng thanh toán

Để biết thêm thông tin về quyền lợi và các khoản đồng thanh toán, hãy truy cập https://www.scfhp.com/healthcare-plans/dualconnect/benefits.

Một trong những mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất tại Hạt Santa Clara.

Chương trình của chúng tôi giúp quý vị tiếp cận với hàng trăm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bác sĩ chuyên khoa, cũng như với hầu hết các bệnh viện trong khu vực.

Đội ngũ dịch vụ khách hàng song ngữ cùng với dịch vụ phiên dịch bằng bất kỳ ngôn ngữ nào – hoàn toàn miễn phí.

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi nói được hai thứ tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Việt, và chúng tôi cung cấp dịch vụ thông dịch viên đối với tất cả các ngôn ngữ và bạn không phải trả phí. Nếu cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, hãy gọi tới 1-877-723-4795 (TTY: 711). Cũng có các hỗ trợ và dịch vụ dành cho người khuyết tật, như tài liệu bằng chữ nổi braille và bản in chữ lớn. Hãy gọi 1-877-723-4795 (TTY: 711)

SCFHP cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ song ngữ trực tiếp và hội thảo giáo dục sức khỏe miễn phí tại Trung tâm Nguồn lực Cộng đồng Blanca Alvarado SCFHP (SCFHP Blanca Alvarado Community Resource Center, CRC) tại East San José.

Những Giá trị Bổ sung

Chúng tôi giúp cho việc chăm sóc sức khỏe trở nên dễ dàng và với chi phí hợp lý. Với SCFHP DualConnect, bạn trả 0$ cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thuốc theo toa, và các phúc lợi được chi trả khác. Thêm vào đó, bạn nhận được nhiều dịch vụ giá trị gia tăng. Gói SCFHP DualConnect của chúng tôi bao gồm:

 • 0$ phí bảo hiểm hàng tháng
 • 0$ đồng thanh toán cho các lần khám bác sĩ
 • 0$ đồng thanh toán cho thuốc theo toa
 • 0$ đồng thanh toán cho việc nhập viện
 • 0$ cho thẻ hội viên rèn luyện thể dục tại YMCA trên khắp các địa điểm ở Thung lũng Silicon.
 • 0$ đối với việc vận chuyển không giới hạn đến các địa điểm đã được chương trình chấp thuận

Cách thức Tham gia

Thời Gian Tuyển Chọn Hàng Năm trong năm 2022 với phạm vi bảo hiểm bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 đã kết thúc.

Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể GHI DANH NGAY nếu đây là lần đầu tiên quý vị ghi danh tham gia Medicare (Thời Gian Ghi Danh Lần Đầu) hoặc nếu quý vị có một “sự kiện đủ điều kiện” cho phép quý vị tham gia Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt. Hãy xem các tùy chọn dưới đây để biết thêm thông tin.

Hội Viên Cal MediConnect: Các thành viên hiện tại của chương trình Cal MediConnect của SCFHP sẽ chuyển sang chương trình SCFHP DualConnect mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, không bị gián đoạn đối với quyền lợi Medi-Cal, Medicare, và thuốc theo toa Medicare Phần D. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về gói DualConnect mới của chúng tôi hoặc về những thay đổi này, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1-877-723-4795 (TTY: 711), 7 ngày một tuần, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Các Lựa chọn Tham gia Ngoài Giai đoạn Bầu chọn Hàng năm

Quý vị cũng có thể ghi danh tham gia sau khi Thời Gian Tuyển Chọn Hàng Năm kết thúc vào ngày 7 tháng 12 năm 2022. Quý vị vẫn có thể ghi danh nếu đây là lần đầu tiên quý vị ghi danh tham gia Medicare (Thời Gian Ghi Danh Lần Đầu) hoặc nếu quý vị có một “sự kiện đủ điều kiện” cho phép quý vị tham gia Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt. Hãy xem các tùy chọn dưới đây để biết thêm thông tin.

Giai đoạn Ghi danh Ban đầu: Bạn có thể ghi danh khi lần đầu tiên đủ điều kiện nhận Medicare ở tuổi 65. Bạn có Giai đoạn Ghi danh Ban đầu là bảy tháng, bao gồm ba tháng trước tháng sinh nhật và ba tháng sau đó. Ví dụ: nếu bạn bước sang tuổi 65 vào tháng Năm, bạn có thể ghi danh trước đó ba tháng, bắt đầu vào tháng Hai, và thời gian ghi danh của bạn sẽ kết thúc ba tháng sau tháng sinh nhật vào tháng Tám.

Xin Lưu ý: Bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận Medicare do khuyết tật – Nếu bạn đã nhận trợ cấp khuyết tật của Hội đồng An sinh Xã hội (Social Security Income) hoặc Ban Hưu trí Đường sắt (Railroad Retirement Board) trong 24 tháng, bạn đủ điều kiện nhận Medicare ngay cả khi chưa 65 tuổi. Thời gian ghi danh ban đầu của bạn khi đó sẽ bao gồm ba tháng trước và sau tháng thứ 25th từ khi bị khuyết tật.

Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt: Quý vị có thể ghi danh trong thời gian này nếu quý vị có một số lý do đặc biệt nhất định hoặc một “sự kiện đủ điều kiện” cho phép quý vị tham gia Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt, chẳng hạn như sau:

 • Quý vị có cả Medicare và Medicaid, nhưng chưa có bất kỳ thay đổi nào
 • Gần đây quý vị đã có sự thay đổi với Medicaid (mới nhận Medicaid, đã thay đổi cấp Medicaid)
 • Quý vị rời khỏi khu vực phục vụ của chương trình hiện tại của mình
 • Chương trình của quý vị sắp kết thúc hợp đồng với Medicare hoặc Medicare kết thúc hợp đồng với chương trình của quý vị
 • Đang sống tại nhà dưỡng lão (bất kể tình trạng đang chuyển đến, chuyển đi hay đang sống tại nhà dưỡng lão)
 • Quý vị được phóng thích và hội đủ điều kiện nhận cả Medicaid và Medicare
 • Thời gian làm việc của quý vị kết thúc và quý vị mất “bảo hiểm sức khỏe theo nhóm đáng tin cậy”

Bạn cần hỗ trợ?

Nếu có thắc mắc hoặc cần thêm trợ giúp, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay! Đội ngũ Medicare Outreach tại địa phương của chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn và cung cấp cho bạn những thông tin bạn cần.

Giải đáp các câu hỏi liên quan đến việc đăng ký:

1-888-202-3353 (TTY:711)
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Email: MedicareOutreach@scfhp.com
Website: scfhp.com/enroll

Đối với Dịch vụ Khách hàng:

1-877-723-4795 (TTY: 711)
7 ngày một tuần, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Email: ContactDualConnect@scfhp.com
Website: www.scfhp.com

Để được hỗ trợ trực tiếp:

Bạn cũng có thể ghé thăm chúng tôi tại Trung tâm Tài nguyên Cộng đồng SCFHP Blanca Alvarado (SCFHP Blanca Alvarado Community Resource Center)
408 N Capitol Avenue
San Jose, CA 95133
Điện thoại: 1-408-874-1750
Thứ Hai đến Thứ Sáu,
10 giờ sáng đến 12 giờ trưa và 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều.
Website: crc.scfhp.com

Người ghi danh phải sống ở Quận Santa Clara, từ 21 tuổi trở lên, có cả Medicare A và B, và có Medi-Cal toàn diện để đủ điều kiện nhận SCFHP DualConnect.

Chương trình Santa Clara Family Health Plan DualConnect là chương trình HMO D-SNP có hợp đồng ký kết với Medicare và Medi-Cal. Việc ghi danh tham gia DualConnect phụ thuộc vào khả năng gia hạn hợp đồng.

Cập nhật lần cuối: 08 tháng 12 năm 2022

H4045_23013W Accepted